Barion Pixel Jogi nyilatkozat - Don Pepe
RENDELÉSÉTTERMEINKASZTALFOGLALÁS
Facebook

Jogi Nyilatkozat és Általános Szerződési FeltételekLentiekben olvasható a www.donpepe.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató és a webáruház Általános Szerződési Feltételei (ÁszF), valamint a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozások Adatkezelési Tájékoztatója és a Don Pepe egységtől történő megrendeléssel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (ÁszF).

 

A www.donpepe.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató1. BevezetésA Don Pepe Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a www.donpepe.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a Don Pepe adatkezelési - feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét. 

A Don Pepe Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.donpepe.hu/index.php?do=jogi-nyilatkozat címen. A Don Pepe Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót a https://www.donpepe.hu/index.php?do=jogi-nyilatkozat címen teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a www.donpepe.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a www.donpepe.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a www.donpepe.hu információszerzési és - használati gyakorlatát a www.donpepe.hu webáruház adott időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően.

Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, itt várjuk leveled.  A Don Pepe Kft. elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Don Pepe Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Don Pepe Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

2. A www.donpepe.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató 

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a www.donpepe.hu webáruházba regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Don Pepe Kft. rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő - a Don Pepe egységet üzemeltető - vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár). Don Pepe Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői - a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott - előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a Don Pepe egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében.

A Megrendelők adatait az "egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről. 

Don Pepe Kft. a www.donpepe.hu domain név alatti honlap üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatást küld a Don Pepe egységek ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő első regisztrálás alkalmával Don Pepe Kft. választható lehetőséget kínál Megrendelőinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a "Leiratkozás a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni. 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartamaA Don Pepe Kft. a donpepe.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Don Pepe Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Don Pepe Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·         1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

·         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·         2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·         1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

·         1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);

·         1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

·         2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

·         2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

·         2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);

·         2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

·         2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

·         2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

·         Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

 

Webáruházi adatkezelések

3.1. Megrendelői adatok

Az adatkezelés célja: a Don Pepe egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a www.donpepe.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank kezeli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Adattovábbítás:

-          a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő Don Pepe egységet működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár)

-          bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) felé,

-          elektronikus SzÉP kártyával történő fizetés esetén az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a radírSoft Bt. (1028 Budapest, Újsor u. 1.) rendszerében történik.

 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése

Az adatkezelés célja: a Don Pepe egységek által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

 

3.3. A www.donpepe.hu szerver naplózása

A www.donpepe.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont,

Az adatkezelés időtartama: négy hét.

Adatfeldolgozók: Hunet Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1145 Budapest, Varsó u. 31, online tárhely biztosítása, webáruház technikai feltételeinek biztosítása

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A www.donpepe.hu portál kódja a Don Pepe Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A Don Pepe Kft. természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják.

A www.donpepe.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

Tájékoztató a cookie kezelésről4. Webáruház adatai:www.donpepe.hu webáruház üzemeltetője a Don Pepe Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Telephely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Adószám: 12011760-2-13
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat: 
telefonon: az adott étterem telefonszámán 
e-mail: onlinerendeles@donpepe.hu 
 

5. A Don Pepe egységeket üzemeltető vállalkozások:II. kerületi Don Pepe: 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 114.
üzemeltető: Garamvölgyi és Fia Kft.

III. kerületi Don Pepe: 1039 BUDAPEST, VÍZIORGONA U. 11.
üzemeltető: Békás Food Kft.

V. kerületi Don Pepe: 1054 BUDAPEST, KÁLMÁN IMRE U. 23.
üzemeltető: Homde Kft.

X. kerületi Don Pepe: 1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTÁNY 16.
üzemeltető: Újhe Food Kft.

X. kerületi Don Pepe: 1106 BUDAPEST, GÉPMADÁR U. 2-8.
üzemeltető: Bányaköves Gépmadár Kft.

XI. kerületi Don Pepe: 1117 BUDAPEST, HENGERMALOM U 16.
üzemeltető: Jó Piadina Kft.

XI. kerületi Don Pepe: 1112 BUDAPEST, MENYECSKE UTCA 15.
üzemeltető: Jó Piadina Kft.

XIII. kerületi Don Pepe: 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 187.
üzemeltető: Szpiti Kft.

XVII. kerületi Don Pepe: 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 237.
üzemeltető: Pestiúti Food Kft.

XVIII. kerületi Don Pepe: 1185 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 706.
üzemeltető: Lőrpe Kft.

XXI. kerületi Don Pepe: 1214 BUDAPEST, KOSSUTH U 117.
üzemeltető: Winad Kft.

Budaörsi Don Pepe: 2040 BUDAÖRS, GYÁR U 2.
üzemeltető: Gyárutca étterem Kft.

Békéscsabai Don Pepe: 5600 BÉKÉSCSABA, SZARVASI ÚT 68.
üzemeltető: BCS Gastro Kft.

Esztergomi Don Pepe: 2500 ESZTERGOM, MÁTYÁS KIRÁLY U. 30.
üzemeltető: Trofi Food Kft.

Győri Don Pepe: 9023 GYŐR, VASVÁRI PÁL U. 1/A.
üzemeltető: Arrabona Gast Kft.

Miskolci Don Pepe: 3530 MISKOLC, CORVIN U. 3.
üzemeltető: Miskfood Kft.

Szekszárdi Don Pepe: 7100 SZEKSZÁRD, TARTSAY VILMOS ÚT 40.
üzemeltető: Zsupék Kft.

Székesfehérvári Don Pepe (Alba Plazában): 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PALOTAI ÚT 1.
üzemeltető: Alba Regia Gast Kft.

Székesfehérvári Don Pepe (Tesco-ban): 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ASZALVÖLGYI ÚT 1.
üzemeltető: Alba Pizza Kft.

Pécsi Don Pepe (Pécs Plazában): 7632 Pécs, Megyeri út 76.
üzemeltető: Bestlafood Kft.

6. Jogok és jogérvényesítési lehetőségekTájékoztatás kérhető a Don Pepe Kft., valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében Don Pepe Kft. a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. 

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a Don Pepe Kft. elérhetőségeinek valamelyikén, vagy akár ezen a linken keresztül is. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

---------------------------------------------------------------------

VISSZA A FŐOLDALRAÁltalános Szerződési Feltételek (ÁszF) - a www.donpepe.hu webáruházban feladott megrendeléssel létrejövő elektronikus szerződéskötés lépései 

1. Regisztráció a www.donpepe.hu webáruházba:első lépésként szükséges a regisztráció, amely során Megrendelő köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztrálás után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció visszaigazolást kap Megrendelő, ami levélben szereplő linkre kattintva tudja megerősítenie a regisztrációját. Ez a Megrendelő részéről történő jóváhagyás előfeltétele annak, hogy a webáruházban rendelést tudjon leadni a regisztrált adatok szerint. 
 

2. Belépés a már regisztrált felhasználóknak:amennyiben már korábban regisztrálta magát a Megrendelő, akkor a "Rendelés" oldalon a felhasználó név, és jelszó kitöltésével történő azonosítás utáni belépéssel lehet a megrendelést végigvini és elküldeni. A rendelési folyamatról segítséget nyújt az eligazodásban az "Útmutató", és a Gyakran Ismételt Kérdések  (GYIK) menügombokon keresztül elérhető információ.

 

3. A megrendelni kívánt termék/termékek kiválasztása:a webáruházban a "Rendelés" oldalon érhető el a termékválaszték. A megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek elküldött és emailben visszaigazolt megrendelése képezi a Megrendelő, és a megrendelést teljesítő - Don Pepe egységet üzemeltető - vállalkozás közt létrejövő elektronikus szerződés tárgyát. A termékek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülő termékek neve mellett találhatók az árak. Az egyes ételek árai szállítási területenként eltérőek lehetnek, a konkrét árak mindig a megadott szállítási címre vonatkoznak. A termékekről a képek illusztráció céllal kerülnek bemutatásra, nem feltétlen az egyezőség a valós termékek képével. Alkoholtartalmú italainkat csak 18 éven felüli megrendelők részére tudjuk kézbesíteni, amennyiben a megrendelés átvevője nem töltötte be a 18. életévét, az alkoholtartalmú ital kézbesítését a futár megtagadja.

 

4. Megrendelés, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése:a belépést követően, a kosár tartalmának kívánt összeállítása után, szükséges a fizetési mód kiválasztása. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott, melyek közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, vagy utalvánnyal lehet fizetni. A webáruházban lehetőség van elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express), Szép kártyával (OTP, MKB, K&H), vagy e-pénztárcával (Barion) történő fizetési tranzakcióra.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elektronikus úton történő fizetés esetén az esetleges törzsvendég kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: http://www.barion.com/hu

Online fizetésnél csak akkor kerül a megrendelés továbbításra az étteremhez, ha a bank a pénzügyi teljesítést visszaigazolja. Amíg a banktól nem érkezik meg a pénzügyi teljesítés igazolása, addig a megrendelés függőben marad, továbbításra nem kerül, a Megrendelő visszaigazoló emailt nem kap, ezáltal addig a Megrendelő, és a megrendelést teljesítő - Don Pepe egységet üzemeltető - vállalkozás közt sem jön létre elektronikus szerződés.

A fizetési mód kiválasztását követően a 'Tovább a rendeléshez" menügombra kattintva a 'Rendelés véglegesítése' felületen mód nyílik a megrendelés tartalmának, és a szállítási cím adatainak ellenőrzésére, az esetleges kuponkód megadására, majd utolsó lépésként a 'Megrendelem' gombra kattintva történik a megrendelés elküldése.

A megrendelés elküldését megelőző módosítási szándék esetén a '...vagy rendelés nélkül Vissza az étlapra ' szövegrészre kattintva módosítható a megrendelés tartalma, mielőtt véglegesen elküldésre kerül. A kosárra vonatkozó minimális rendelési érték 1500 Ft/rendelés. 

 

5. Megrendelés visszaigazolása:Don Pepe Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Don Pepe Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik, Megrendelő az onlinerendeles@donpepe.hu email címen, vagy - a szállítási körzetre vonatkozó területi illetékesség alapján - a rendelést fogadó adott Don Pepe egység telefonszámán érdeklődhet megrendelésének állapotáról: https://www.donpepe.hu/index.php?do=ettermeink 
 

6. A megrendelt termék/termékek kiszállítása:a rendelésben leadott tételek futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 40 percen belül történik, azonban Megrendelő a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást. Időpontra kért előrendelés esetén a pontos időre történő kiszállítás nem garantált, előfordulhat, hogy a kért időponthoz képest csak +/- 25 perces idővel kerül teljesítésre a kiszállítás.
 

7. A megrendelt termék/termékek lemondása:kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit vagy írásban az onlinerendeles@donpepe.hu email címen, vagy személyesen tehet meg az adott étterem telefonszámán, a rendeléseket fogadó diszpécsernél élőhangos telefonbeszélgetésben: https://www.donpepe.hu/index.php?do=ettermeink  
 

8. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:a "Kosár" tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatóak. 
 

9. Problémák, reklamáció, panaszkezelésA megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mail: onlinerendeles@donpepe.hu , vagy telefonon keresztüli élőhangos beszélgetésben az adott étterem telefonszámát felhívva: https://www.donpepe.hu/index.php?do=ettermeink
Tekintve, hogy a Don Pepe Kft. által közvetített megrendelés alapján, a Megrendelő rendelését az adott szállítási területre szállító Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás és a Megrendelő közt jön létre a szerződés, ezért a megrendelt ételkészítési és szállítási szolgáltatást Megrendelő részére az adott szállítási területre szállító Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás nyújtja, így e szolgáltatással kapcsolatos bárminemű reklamáció és panaszkezelés is ezen üzemeltető cég kizárólagos kötelezettsége. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. 
Bármely Don Pepe egység szolgáltatásaival kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/ 


10. A Don Pepe egységeket üzemeltető vállalkozások:II. kerületi Don Pepe: 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 114.
üzemeltető: Garamvölgyi és Fia Kft.

III. kerületi Don Pepe: 1039 BUDAPEST, VÍZIORGONA U. 11.
üzemeltető: Békás Food Kft.

V. kerületi Don Pepe: 1054 BUDAPEST, KÁLMÁN IMRE U. 23.
üzemeltető: Homde Kft.

X. kerületi Don Pepe: 1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTÁNY 16.
üzemeltető: Újhe Food Kft.

X. kerületi Don Pepe: 1106 BUDAPEST, GÉPMADÁR U. 2-8.
üzemeltető: Bányaköves Gépmadár Kft.

XI. kerületi Don Pepe: 1117 BUDAPEST, HENGERMALOM U 16.
üzemeltető: Jó Piadina Kft.

XI. kerületi Don Pepe: 1112 BUDAPEST, MENYECSKE UTCA 15.
üzemeltető: Jó Piadina Kft.

XIII. kerületi Don Pepe: 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 187.
üzemeltető: Szpiti Kft.

XVII. kerületi Don Pepe: 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 237.
üzemeltető: Pestiúti Food Kft.

XVIII. kerületi Don Pepe: 1185 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 706.
üzemeltető: Lőrpe Kft.

XXI. kerületi Don Pepe: 1214 BUDAPEST, KOSSUTH U 117.
üzemeltető: Winad Kft.

Budaörsi Don Pepe: 2040 BUDAÖRS, GYÁR U 2.
üzemeltető: Gyárutca étterem Kft.

Békéscsabai Don Pepe: 5600 BÉKÉSCSABA, SZARVASI ÚT 68.
üzemeltető: BCS Gastro Kft.

Esztergomi Don Pepe: 2500 ESZTERGOM, MÁTYÁS KIRÁLY U. 30.
üzemeltető: Trofi Food Kft.

Győri Don Pepe: 9023 GYŐR, VASVÁRI PÁL U. 1/A.
üzemeltető: Arrabona Gast Kft.

Miskolci Don Pepe: 3530 MISKOLC, CORVIN U. 3.
üzemeltető: Miskfood Kft.

Szekszárdi Don Pepe: 7100 SZEKSZÁRD, TARTSAY VILMOS ÚT 40.
üzemeltető: Zsupék Kft.

Székesfehérvári Don Pepe (Alba Plazában): 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PALOTAI ÚT 1.
üzemeltető: Alba Regia Gast Kft.

Székesfehérvári Don Pepe (Tesco-ban): 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ASZALVÖLGYI ÚT 1.
üzemeltető: Alba Pizza Kft.

Pécsi Don Pepe (Pécs Plazában): 7632 Pécs, Megyeri út 76.
üzemeltető: Bestlafood Kft.


Kelt: Budapest, 2020. augusztus 25.  

 

VISSZA A FŐOLDALRA


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás Adatkezelési Tájékoztatója1. BevezetésA Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelői megismerjék adatkezelési, feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét. 

A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az Adatkezelési Tájékoztatóban - megszemélyesítés nélküli dokumentumként - folyamatosan elérhetők és megtekinthetők a www.donpepe.hu webáruház Jogi Nyilatkozat menüpontjában: https://www.donpepe.hu/index.php?do=jogi-nyilatkozat , valamint kérés esetén a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás rendelésfelvevő diszpécser munkatársa elektronikus levélben is továbbítja azt, a Megrendelő által megadott email címre.  A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, a mindenkor hatályos tájékoztató - megszemélyesítés nélküli dokumentumként -, a www.donpepe.hu webáruház Jogi Nyilatkozat menüpontjában található: https://www.donpepe.hu/index.php?do=jogi-nyilatkozat. A Don Pepe egységtől telefonon keresztül rendelő Megrendelők kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adva, jóváhagyólag elfogadják a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozásnak információszerzési és - használati gyakorlatát a mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően azáltal, hogy továbbra is kérik az aktuálisan általuk leadott megrendelés teljesítését.  A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. A Don Pepe egység rendeléskezelő rendszerében történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató 

A rendelésközvetítő webáruházakban történő regisztrációval kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban az adott webáruházat üzemeltető jogi személynél lehet tájékozódni, a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozáshoz, az ezen felületekről érkező megrendelések esetében az adatközlő rendelésközvetítő webáruház felelőssége és kötelessége a Megrendelő adatainak kezelésével kapcsolatos kifejezett és önkéntes hozzájárulás beszerzése. A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és a rendelésközvetítő webáruházaktól megkapott adatokat kizárólag saját munkájához használja fel, csak a Don Pepe egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés és a célzottabb kiszolgálás érdekében.

 

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Don Pepe egység rendeléskezelő rendszerében Megrendelő a telefonon keresztül, vagy személyesen történő megrendelés leadásakor önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő által megadott adatait a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás rendelések teljesítése és a szolgáltatásainak, ajánlatainak ismertetése, reklámozása céljából kezelje, és a megrendelések teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja a megrendelések teljesítésében közvetlenül résztvevő munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár). Megrendelő a megrendelése leadásával ahhoz is önkéntesen hozzájárul, hogy amennyiben ideiglenes területi átszervezés miatt (pl. áramszünet, városrész lezárása delegációk útvonala miatt, tüntetés, vagy tömegrendezvények alkalmából, ünnepnapok miatti területi átszervezés, étterem felújítás stb.) átmenetileg egy másik, szomszédos Don Pepe egységhez kerül átirányításra a Megrendelő által kért szállítási címre történő kiszállítás, úgy az adott időpontra leadott megrendelés teljesítése érdekében adatai átadásra kerüljenek a megrendelés teljesítésére kijelölt másik Don Pepe egységet üzemeltető - vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, akik az adott megrendelés teljesítésében, elkészítésében és kiszállításában közvetlenül részt vesznek, a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár. A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői önkéntes hozzájárulása alapján. Megrendelők személyes adataira a telefonon keresztül történő megrendelések rögzítésénél azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek, Megrendelőt az ételfutár el tudja érni, vagy értesíteni tudja a megrendelt ételkiszállítással kapcsolatosan. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a megrendelés leadásával tett önkéntes hozzájárulását, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a Don Pepe egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, Megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés és célzottabb kiszolgálás érdekében.

A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy a Megrendelők adatait az "egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tárolja. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről. 

 

A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás elektronikus és/vagy postai kézbesítésű hírlevéllel tájékoztatást küldhet a Don Pepe ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére - amennyiben adatait szeretné törölni - az adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről -, illetve minden elektronikus hírlevél alsó részén leiratkozási lehetőséget biztosítunk, ezt a "Leiratkozás a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni. 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartamaA Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozásnak, az ételek házhozrendelésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény


 

3.1. Megrendelői adatok kezelése

Az adatkezelés célja: a Don Pepe egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Online bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a www.donpepe.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank kezeli, fizikai bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a POS terminált üzemeltető OTP Bank Nyrt. (1051. Budapest Nádor utca 16.), valamint az adott bankkártyát kibocsátó bank kezeli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Adattovábbítás:

-          a Megrendelő megrendelését teljesítő Don Pepe egységet működtető vállalkozás azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás elkészítésében, teljesítésében közvetlenül részt vesznek, pl. a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár, stb.

-          fizikai bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait, azaz a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a POS terminált üzemeltető OTP Bank Nyrt. (1051. Budapest Nádor utca 16.) felé, valamint az adott bankkártyát kibocsátó bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Megrendelő megrendelését teljesítő Don Pepe egységet működtető vállalkozás rendeléskezelő rendszerében történik.

 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése

Az adatkezelés célja: a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő panaszok, minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási, és számlázási címe, a megrendelt termékek, szolgáltatások megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

 

3.3. Elektronikus megfigyelőrendszer

A Don Pepe egység objektumában elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az üzlet teljes területén. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az adott egység tulajdonosánál-üzletvezetőjénél elérhető tájékoztatóban olvashatók.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett hozzájárulása az üzlet területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: az objektum területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb három nap [SzVMt. 31. § (2) bek.].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, illetéktelen személyek nem tekinthetik meg és másolhatják ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kijelölt munkavállalója, alvállalkozója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-lajstromszám (az egyes Don Pepe egységek egyéni NAIH nyilvántartási száma, az adott Don Pepe egység megszemélyesített Adatkezelési Tájékoztatójában)

Adatfeldolgozó: a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kijelölt munkavállalója, alvállalkozója, elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működtetése és karbantartása.

Az érintett jogai: azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

4. Jogok és jogérvényesítési lehetőségekTájékoztatás kérhető a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás, valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. 

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén, vagy akár ezen a linken keresztül is. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlésre kerülnek az adatok, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azok a szükséges időtartamig megőrzésre kerülnek.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést kap a kérelmező, továbbá mindazok értesítésre kerülnek, akik korábban az adatot adatkezelés céljára megkapták. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálásra kerül, annak megalapozottsága kérdésében döntés születik, és döntéséről írásban tájékoztatást kap a tiltakozást benyújtó személy, vagy szervezet. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapításra kerül, az adatkezelés - beleértve a további adatfelvételt is - megszüntetésre, és az adatok zárolásra kerülnek.

Ha a döntéssel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidő elmulasztódik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

VISSZA A FŐOLDALRA


 

Általános Szerződési Feltételek (ÁszF) - a Don Pepe egységtől történt megrendeléssel létrejövő szerződés vonatkozásában 

1. Megrendelés leadása:a Don Pepe egységet működtető vállalkozás és Megrendelő közt áruvásárlásra vonatkozó szerződés jön létre az ételrendelés megadásával. A rendelés megadása történhet rendelésközvetítő webáruházakban leadott megrendeléssel, továbbá telefonon keresztül leadott megrendeléssel, vagy személyesen, az adott Don Pepe egységnél történő megrendeléssel. A megrendelt ételek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást.

 

2. Fizetési mód és eszköz kiválasztása:a megrendelés során szükséges a fizetési mód kiválasztása. A megrendelésre kerülő ételek fizetésére több mód adott, melyek közül a megrendelés elküldése, illetve lezárása előtt választhat a Megrendelő. A kiszállításra megjelölt helyszínen, vagy elvitelre történő személyes rendelés esetén készpénzzel, vagy utalvánnyal lehet fizetni, valamint szabad mobil POS terminál esetén fizikai bankkártyával történő fizetési lehetőség is kérhető. A rendelésközvetítő webáruházakban leadásra kerülő megrendelések esetén lehetőség van elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express), Szép kártyával (OTP, MKB, K&H). Elektronikus úton történő fizetés esetén az esetleges törzsvendég kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. Az online bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató a www.donpepe.hu rendelésközvetítő webáruház vonatkozásában itt érhető el: http://www.barion.com/hu, a többi webáruház esetében az adott webáruházaknál lehet erről tájékozódni. Online fizetésnél csak akkor kerül a megrendelés továbbításra a Don Pepe egységhez, ha a bank a pénzügyi teljesítést visszaigazolja. Amíg a banktól nem érkezik meg a pénzügyi teljesítés igazolása, addig a megrendelés függőben marad, továbbításra nem kerül, a Megrendelő visszaigazoló emailt nem kap, ezért Megrendelő és Don Pepe egység közt szerződés nem jön létre.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

3. A megrendelt termék/termékek kiszállítása:a rendelésben leadott tételek futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 40 percen belül történik, azonban Megrendelő a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást. Időpontra kért előrendelés esetén a pontos időre történő kiszállítás nem garantált, előfordulhat, hogy a kért időponthoz képest csak +/- 25 perces idővel kerül teljesítésre a kiszállítás.
 

4. A megrendelt termék/termékek lemondása:kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit a www.donpepe.hu webáruház esetében vagy írásban az onlinerendeles@donpepe.hu email címen, vagy személyesen tehet meg az adott étterem telefonszámán, a rendeléseket fogadó diszpécsernél, élőhangos telefonbeszélgetésben: https://www.donpepe.hu/index.php?do=ettermeink. A többi rendelésközvetítő webáruház lemondási lehetőségeiről az adott webáruházak üzemeltetőinél lehet tájékozódni.
 

5. Problémák, reklamáció, panaszkezelésA megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt, panaszt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mail levél küldésével az onlinerendeles@donpepe.hu címre, vagy telefonon keresztüli élőhangos telefonbeszélgetésben az adott Don Pepe egység telefonszámán: https://www.donpepe.hu/index.php?do=ettermeink , vagy az adott Don Pepe egységnél elérhető Vásárlók Könyvébe tett bejegyzéssel. Tekintve, hogy a megrendelés vonatkozásában az adott szállítási területre szállító Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás és a Megrendelő közt jön létre a szerződés, ezért a megrendelt ételkészítési és szállítási szolgáltatást Megrendelő részére az adott szállítási területre szállító Don Pepe egység üzemeltető cége nyújtja, így e szolgáltatással kapcsolatos bárminemű reklamáció és panaszkezelés is ezen Don Pepe egységet üzemeltető vállalkozás kizárólagos kötelezettsége. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. 
A Don Pepe egység szolgáltatásaival kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 25.  

 

VISSZA A FŐOLDALRA


 

 
Hírlevél Karrier Jogi nyilatkozat/Adatvédelem/ÁszF Impresszum Írjon
Bankkártyás fizetés Barionnal